Kunstgoed_schilderen
Kunstgoed_graffiti

CULTUREEL PROGRAMMA VOOR SENIOREN

Kunstgoed

Binnen Kunstgoed werken we samen met de welzijnsorganisaties in het Rivierenland aan een mooi cultureel programma voor senioren. De primaire doelstelling van het Kunstgoedproject is als volgt geformuleerd: het bevorderen van cultuurparticipatie van ouderen in de deelnemende gemeentes.

 

Kunstgoed is een programma dat senioren in Rivierenland in staat stelt van kunst en cultuur te genieten. Dit kan zowel door zelf onder begeleiding van een professional actief bezig te zijn met beeldende kunst, muziek, theater, literatuur, dans of fotografie, of door het bezoeken van musea, concerten en voorstellingen. Bijdragen aan ontmoeting, verrijking, zingeving en een zinvolle dagbesteding voor ouderen is een tweede doelstelling waar dit project zich op richt.