SAMENWERKEN AAN DE VERSTERKING VAN KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORIE

Cultuur- & erfgoedpact

Met Cultuur- & Erfgoedpact werken gemeenten en provincie samen aan de versterking van kunst, cultuur en cultuurhistorie in de Gelderse regio’s. Cultuur – & erfgoedpact Rivierenland bestaat, sinds 2012, uit de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas & Waal, West Betuwe en Zaltbommel.

Kunst, cultuur en cultuurhistorie zijn van betekenis voor het profileren van de regio. Wij willen graag een aantrekkelijke regio zijn voor inwoners, bezoekers en toeristen. Het verhaal van Rivierenland willen we samen met de gemeenten, de culturele instellingen en amateurs voor het voetlicht brengen en zichtbaar maken.

Het is goed te zien dat cultuur en erfgoed in de regio een rijke en verbindende traditie heeft. Iets dat we juist ontzettend hard nodig hebben de komende tijd.

WAAR GAAN WE VOOR:  

  • Cultuur- & Erfgoedpact Rivierenland is een vliegwiel voor regionale samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed.
  • Cultuur- & Erfgoedpact Rivierenland draagt middels kunstprojecten, events, cultuureducatie en -participatie bij aan een versterkte profilering van het Rivierengebied als aantrekkelijke en waardevolle regio om te wonen, te werken en te recreĆ«ren. 
  • Cultuur- & Erfgoedpact Rivierenland werkt samen met culturele instellingen, welzijnsinstellingen en kunstenaars aan participatieprojecten met en voor senioren en/of jongeren. 

Op de homepage zijn de cultuurprojecten te vinden waar we in het huidige pact (2022 t/m 2024) aan werken. In het archief is meer informatie te vinden over de cultuurprojecten uit de voorgaande cultuur-& Erfgoedpacten. Op de website www.erfgoedpactrivierenland.nl zijn de erfgoedpact projecten te vinden.